Nyheder / Arrangementer

Nye arrangementer / aktiviteter 2023

Generalforsamling den 9. marts 2024

Selmersbo, Hørsholm.

Yderligere oplysninger se Danseretningen januar 2024.


Sommerdans i Hørsholm 2024

Danseleder: Jytte Mølgaard.

Dato 4. april, 2. maj. 6. juni og 4. juli 2024

Tidspunkt: kl. 11.00-14.00

Sted: Kokkedal kirkes sognegård, Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm

Transport: Tæt på Kokkedal station, gode busforbindelser.


Pris

kr. 400,00 for 4 gange

kr. 300,00 for 3 gange

kr. 200,00 for 2 gange


Medbring selv frokost og drikkevarer, samt service og bestik.

Prisen dækker leje af sal, undervisning, kaffe og lidt sødt.

Sidste gang desuden smørebrød.


Begrænset deltager antal.

Bindende tilmelding til Jytte Mølgaard tlf.: 6131 2912

Email: molgaardjytte@gmail.com senest den 4. marts, betaling senest den 24. marts 2024

Indbetaling: reg.nr.: 3170 - 1540 462 074 evt. kontant.


Husk at angive navn og hvilke dansedatoer ved indbetaling.


Afholdte arrangemanter 2023

Stævne i Allerød den 2. september 2023

Igen i år havde vi en dejlig sæson start for Seniordansen I Centersalen i Allerød. Jytte Albrechtsen og hendes bestyrelse bød op til dans den 2. september. Tusind tak for jeres samarbejde.

Vi var fire instruktører og vi dansede mange kendte danse, men også nye fra cd.21, som nogle af os havde lært til Landslederkurset i Aalborg i juni. 

Dagen gik også med en dejlig snak og en kæmpe overraskelse, en Kagemand. 

Tak til Anni og svigersøn. 


Sommerdans i Frederiksværk

Endnu engang afholdt Klubben Sommerdans i Frederiksværk onsdag d.24 maj.

Der var dækket sommerlige borde, hvor vi spiste vores medbragte frokost og senere indtog kaffen og den legendariske lagkage uhm.

Dansene blev instrueret af forskellige danseledere.

Det blev en dejlig dag med godt humør og motion

 

I denne stund, 8 juli skinner solen fra en sky fri himmel og jeg vil hermed ønske hver især en dejlig og oplevelsesrig sommer

 

Husk september dans i Allerød lørdag den 2. september, se maj bladet

 

Mange hilsner på klubbens vegne

Lise Klint

                           


Klub Nordsjælland/Roskilde/Bornholm holdt klubbens første generalforsamling d.4. marts 2023 på Møllebo i Kgs. Lyngby.


Vi havde besøg af formanden for aktivitetsudvalget John Nørremark og sekrætær/kurser Helle Milan Nielsen. 


Som dirigent blev Christian Albertus. valgt.

På valg var Jytte Albrechtsen, som efter eget ønske ikke ville genvælges. Lise takkede Jytte for de mange aktive år, hvor Jytte har været medlem af bestyrelsen.                                                              Anne-Mari Hartoft ønskede at komme med i bestyrelsen og vi byder Anne-Mari velkommen.

 

Jytte Mølgaard gennemgik regnskabet efter Lises formands tale, som bl.a. indeholdt klubbens indtræden i Dans Danmark. ( D.D.) 

John Nørremark fortalte om samarbejdet med D.D. Helle fortalte om tilskud, vi kan søge til dansere som ønsker at komme på instruktørkursus. I øvrigt blev der opfordret til, at vi går ind og ser på Dans Danmarks hjemmeside. 


Der var en god dialog og alle havde mulighed for at spørge og få svar. 

Der blev tid til, efter mødet og kaffen, at få danset en lille time. 

Bestyrelsen konstituerer sig ved deres Sommermøde hos Lise d. 17. maj. 

 

Vi ønsker alle en god sommer og håber at se jer i Skibby d. 24/4, i Frederiksværk d.24/5, dans i Allerød d.2/9 eller til sommerdans hos Jytte Mølgaard i Kokkedal. 

På vegne af bestyrelsen

Lise Klint 🙂💃


Klub Nordsjælland/Roskilde/Bornholm

Generalforsamling:

Lørdag d. 4. marts 2023 med efterfølgende dans.


Tidspunkt: hl. 13.00 - 16.00

Sted: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1 a ,  Kgs. Lyngby.

Bus fra Lyngby station, stå af ved Lyngby Mølle.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde

senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Formand: Lise Klint, Birkekæret 6, 2950 Vedbæk. Tlf.: 22 80 45 33

På valg: Jytte Mølgaard                   villig til genvalg

              Jytte Albrechtsen               ønsker ikke genvalg

På valg : Suppleant Anni Jacobsen ønsker ikke genvalg

               Suppleant Kirsten Vinther villig til genvalg

Pris: kr. 50.00 for kaffe og kage

Bindende tilmelding til danselederen eller Jytte Mølgaard tlf.: 61 31 29 12

Email: molgaardjytte@gmail.com senest d. 9. februar 2023.

Danselederen indbetaler til Nordea Bank senest d. 13. februar 2023.

Konto nr.: 2252 - 75 52 63 44 83

Husk at påføre navn ved indbetaling til banken.Sommerdans i Hørsholm 2023

Danseleder: Jytte Mølgaard.

Følgende torsdage. 13. april, 4. maj, 1. juni og 29. juni 2023

Tidspunkt: kl. 11.00 - 14.00

Sted: Kokkedal kirkes sognegård, Højmose Vænge 2A,  2970 Hørsholm

Transport: Tæt på Kokkedal station, gode busforbindelser.

Pris kr. 400,00 for 4 gange,

       kr. 300,00 for 3 gange,

       kr. 200,00 for 2 gange.

Medbring selv frokost og drikkevarer

Prisen dækker leje af sal, undervisning, kaffe og lidt sødt

OBS: Begrænset deltager antal.

Bindende tilmelding til Jytte Mølgaard tlf.: 61 31 29 12

Email: molgaardjytte@gmail.com senest d. 4. marts, betaling senest d. 24. marts 2023

Indbetaling: reg.nr.: 3170 - 15 40 46 20 74, evt. kontant.

Husk at angive navn og hvilke dansedatoer ved indbetaling.
Dans i Skibby

Brugerrådet, Skibby Ældre- og aktivitetscenter byder danseglade seniorer til dans på

Nyvej 7B, 4050 Skibby.

Dato: Mandag d. 24. april 2023

Vi starter kl. 11.00 med nogle danse. Så er der frokost ( 2 stk. smørrebrød), dans,

kaffe/the med småkager og til sidst et par danse, inden vi afslutter sæsonen i Skibby ca. kl. 15.30.

Pris: kr. 75,- , Drikkevarer kan købes.

Vi håber, at mange har lyst til at komme til Skibby i bil eller tog/bus.

Der kører bus fra Frederikssund til Skibby Linje 230R,

alternativt Linje 65E fra Hillerød via Frederikssund.

Tilmelding senest mandag d. 17. april til Inge Rasmussen, tlf.: 26 74 86 45, SMS

eller Email: ier_skibby@hotmail.com.


Dans i Frederiksværk

Dato: Onsdag d. 24. maj 2023

Tidspunkt: kl. 12.00 - 16.00

Sted: Paraplyen, Jernbanevej 2, 3300 Frederiksværk.

Pris kr. 100,00 incl. kaffe og kage.

Medbring selv frokost og drikkevarer.

Tilmelding til Jytte Mølgaard senest d. 28. april på mobil: 61 31 29 12

eller pr. Email: molgaardjytte@gmail.com

Beløbet indsættes på konto: 2252 - 75 52 63 44 83

Husk at påføre navn ved indbetaling til banken.

...