Nyheder / Arrangementer

D A N S K   S E N I O R   D A N S

 R E G I O N:

NORDSJÆLLAND / ROSKILDE / BORNHOLM

 

                   Roskilde

        Vikingeskibsmuseet


          Nordsjælland

          Frederiksborg Slot

Bornholm

Rundkirke

Nye arrangementer / aktiviteter:


Nytårsbal 2020

Lørdag den 11. januar 2020

Tidspunkt: kl. 11.30 – 16.00 

Sted: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1 A

Pris for medlemmer         kr. 225,00

Pris for ikke medlemmer kr. 275,00 

Beløbet dækker: Lokale leje, buffet, kaffe og overraskelser

Vin/øl/vand skal købes.

Bindende tilmelding til danselederen eller Jytte Mølgaard tlf: 45 76 11 24

e-mail: molgaardjytte@gmail.com, senest d. 26. november

Danselederen indbetaler til Nordea bank senest d. 2. december.

Konto reg. Nr. 2252 - 62 66 71 43 68

Husk at påføre navn ved indbetaling til bank

Velmødt til en festlig start på et nyt år.


Nyheder:   

 

Regionale aktiviteter for dansere      


Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm 

Generalforsamling  lørdag d. 7 marts 2020 med efterfølgende dans

Tidspunkt:  kl. 13.00 – 16.00

Sted: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1 a, Kgs. Lyngby

Bus fra Lyngby station stå af ved Lyngby Mølle

Dagsorden iflg. vedtægterne: Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Formand: Lise Klint, Birkekæret 6, 2950 Vedbæk. Tlf. 45 89 18 36

På valg er: Ruth Weisdorf, villig til genvalg

                  Betty Thulin,     villig til genvalg

                  Lise Klint,          villig til genvalg

På valg: Suppleant: Anni Jacobsen, villig til genvalg

              Suppleant: Kirsten Vinther,  villig til genvalg            

Pris: kr. 50.00 for kaffe og kage

Bindende tilmelding til danselederen eller Jytte Mølgaard tlf: 45 76 11 24

E-mail: molgaardjytte@gmail.com senest d. 9. februar 2020

Danselederen indbetaler til Nordea Bank senest d.12. februar 2020

Konto nr.: 2252 – 62 66 71 43 68

Husk at påføre navn ved indbetaling til banken

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af Dansk Senior Dans 


Sommer dans i Gilleleje hallen

Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 11.00 – 16.00

Pris for medlemmer            kr. 275,00

Pris for ikke medlemmer     kr. 325,00 

Sted: Gilleleje hallen, Bøgebakken 19 a, 3250 Gilleleje

Bindende tilmelding til danselederen eller Jytte Mølgaard, tlf: 45 76 11 24

E-mail: molgaardjytte@gmail.com senest d. 23. april 2020

Danselederen indbetaler til Nordea Bank senest d. 25. april 2020.

Konto nr: 2252 – 62 66 71 43 68

Husk at påføre navn ved indbetaling til banken   


Sommerdans i Hørsholm 2020

Danseleder: Jytte Mølgaard

Dato: torsdage  2. april, 7. maj, 4. juni, 2. juli 2020

Tidspunkt: kl.11.00 – 14.00

Sted: Kokkedal kirkes Sognegård, Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm 

Transport: Tæt på Kokkedal station, gode bus forbindelser.

Pris:  kr. 250,00 for 4 gange

         kr. 210,00 for 3 gange 

         kr. 150,00 for 2 gange

Medbring selv frokost og drikkevarer.

Prisen dækker leje af sal, undervisning, kaffe og lidt sødt.

Begrænset antal.  Bindende tilmelding til Jytte Mølgaard tlf. 45 76 11 24

E-mail: molgaardjytte@gmail.com senest 3. marts, betaling senest 3. marts 2020

Indbetaling: reg.nr. 3170 – 15 40 46 20 74 evt. kontant.

Husk at angive / påføre navn og hvilke danse datoer.