Nyheder / Arrangementer

D A N S K   S E N I O R   D A N S

 R E G I O N:

NORDSJÆLLAND / ROSKILDE / BORNHOLM

 

                   Roskilde

        Vikingeskibsmuseet


          Nordsjælland

          Frederiksborg Slot

Bornholm

Rundkirke

Nye arrangementer / aktiviteter:Septemberdans

Lørdag den 7.september 2019

Tidspunkt: kl. 13.00 – 16.00 

Sted: Centerhallen,  Lilledal 10, 3450 Allerød 

Pris for medlemmer         kr. 25,00

Pris for ikke medlemmer kr. 40,00 

Medbring selv kaffe/ the/ vand og brød 

Transport: Tog til Allerød, hallen ligger tæt ved stationen

Der er også busser, der kører til hallen – undersøg selv hvilke buslinier.

Tilmelding ikke nødvendig.

Nyheder:   

 

Regionale aktiviteter for dansere      


Region Nordsjælland/Roskilde/Bornholm 

Generalforsamling  lørdag d. 2 marts 2019 med efterfølgende dans

Tidspunkt:  kl. 13.00 – 16.00

Sted: Møllebo, Lyngby Hovedgade 1 a, Kgs. Lyngby

Bus fra Lyngby station stå af ved Lyngby Mølle

Dagsorden iflg. vedtægterne: Forslag der ønskes behandlet skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Formand: Lise Klint, Birkekæret 6, 2950 Vedbæk. Tlf. 45 89 18 36

På valg er: Jytte Albrechtsen, villig til genvalg

                  Jytte Mølgaard,     villig til genvalg

På valg: Suppleant Anni Jacobsen,     villig til genvalg

              Suppleant:Jytte Ljungmann. Ønsker ikke genvalg             

Pris: kr. 50.00 for kaffe og kage

Bindende tilmelding til danselederen eller Jytte Mølgaard tlf: 45 76 11 24

E-mail: molgaardjytte@gmail.com senest d. 9. februar 2019

Danselederen indbetaler til Nordea Bank senest d.12.februar 2019

Konto nr.: 2252 – 62 66 71 43 68

Husk at påføre navn ved indbetaling til banken

Generalforsamlingen er kun for medlemmer af Dansk Senior Dans 


Sommer dans i Gilleleje hallen

Tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 11.00 – 16.00

Pris for medlemmer            kr. 275,00

Pris for ikke medlemmer     kr. 325,00 

Sted: Gilleleje hallen, Bøgebakken 19 a, 3250 Gilleleje

Bindende tilmelding til danselederen eller Jytte Mølgaard, tlf: 45 76 11 24

E-mail: molgaardjytte@gmail.com senest d. 23.april 2019

Danselederen indbetaler til Nordea Bank senest d. 25. april 2019.

Konto nr: 2252 – 62 66 71 43 68

Husk at påføre navn ved indbetaling til banken   


Sommerdans i Hørsholm 2019

Danseleder: Jytte Mølgaard

Dato: torsdage  4. april, 2. maj, 6. juni, 4. juli 2019

Tidspunkt: kl.11.00 – 14.00

Sted: Kokkedal kirkes Sognegård, Højmose Vænge 2A, 2970 Hørsholm 

Transport: Tæt på Kokkedal station, gode bus forbindelser.

Pris:  kr. 250,00 for 4 gange

         kr. 210,00 for 3 gange 

         kr. 150,00 for 2 gange

Medbring selv frokost og drikkevarer.

Prisen dækker leje af sal, undervisning, kaffe og lidt sødt.

Begrænset antal.  Bindende tilmelding til Jytte Mølgaard tlf. 45 76 11 24

E-mail: molgaardjytte@gmail.com senest 3. marts, betaling senest 3. marts 2019

Indbetaling: reg.nr. 3170 – 15 40 46 20 74 evt. kontant.

Husk at angive hvilke danse datoer.